top of page
IMG_20210723_115422.jpg

På Garbonomix

Vårt Uppdrag är Tydligt

Vi förvandlar ert avfall till innovativa lösningar, ökar medvetenheten om avfallsföroreningar och går mot hållbarhet.

Vår Berättelse

På Garbonomix började vår resa för över två decennier sedan, med rötter i den moderna tidens arkeologi i akademin och studerande av samtida beteendemönster. Garbonomix grundades av två passionerade individer som båda har doktorsexamen i arkeologi. Vår vision formades av år av studier av mänskliga konsumtionsvanor och samhälleliga trender.

När vi bevittnade de finansiella utmaningar som individer och företag ställs inför, insåg vi behovet av förändring. Efter att ha gjort pilotprojekt på Öland och Kalmar kom vi fram till att garbologi och andra arkeologiska metoder kan verka för att öka medvetenheten och driva åtgärder mot en mer hållbar konsumtion och avfallshantering samt att förbättra ekonomiska förutsättningar.

Vår Mission

Våra kärnvärden anser att begränsning av masskonsumtion och främjande av miljömässig hållbarhet är avgörande för en motståndskraftig ekonomi.

 

Genom vår unika expertis ger vi hushåll, familjer och företag möjlighet att förbättra sitt ekonomiska välbefinnande samtidigt som vi främjar miljövård.

 

Våra ideala kunder omfattar de som vill förbättra sin ekonomiska motståndskraft, anta miljövänliga metoder och minska risken för ekonomiska svårigheter. Från familjer och företag till utbildningsinstitutioner och kommuner, våra skräddarsydda lösningar tillgodoser olika behov och ambitioner.

 

På Garbonomix förkroppsligar vi principerna för garbologi, och förespråkar en grönare ekonomi och en ljusare framtid.

Möt Vårt Team

bottom of page